Algemene voorwaarden

HUISREGELS MOODZ FOOD&DRINKS & NEXT DOOR
 
Moodz Food & Drinks en Moodz Next Door heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Moodz van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van dit pand gelden dan ook de huisregels van Moodz en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.
Alle aanwijzingen van medewerkers van Moodz, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
Binnen Moodz stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico, ook het meenemen van jassen en overige persoonlijke eigendommen naar de tafel is voor uw eigen risico. U kunt kosteloos gebruik maken van onze garderobe. Toiletten zijn uitsluitend bestemd voor gasten vanMoodz.
Bij Moodz gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken tegen gasten en personeel.
Vanaf 13 december 2014 geld er een allergenen Wetgeving, alleen als u aan het personeel doorgeeft dat u een voedselallergie / intolerantie heeft treedt dit protocol in werking.
Bij Moodz gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.
Moodz dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving 1 januari 2014 , sterk- en zwak alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Moodz u een legitimatiebewijs te tonen dit geld tevens voor de Tabakswetgeving.
Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Moodz en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen deze zullen als misdrijf worden aangegeven.
Om de rust, orde en veiligheid binnen Moodz te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen tegen gasten of personeel.
Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
Moodz stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.
De medewerkers van Moodz waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers of herkenbare BHV-ers op te volgen.
Laat uw eigendommen op de locatie van Moodz en in uw auto niet onbeheerd achter. Moodz is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Moodz, geschiedt op eigen risico.
Wij waken over uw en onze eigendommen met zichtbare en onzichtbare camera’s, camerabeelden dienen ten alle tijden ter uitwisseling met justitie.
16.          Bij het betreden van Moodz gaat u akkoord met de huisregels en het geldende Wettelijke handhavingsbeleid. Het overtreden van de huisregels of de Wettelijke bepalingen zal er conform het handhavingsbeleid worden opgetreden, dit kan leiden tot een lokaalontzegging van maximaal 18 maanden voor een overtreding of na aangifte bij justitie van een misdrijf tot een lokaalverbod voor onbepaalde tijd.